Alle vore forskellige ydelser kan leveres hver for sig eller i kombinationer, f.eks.:

ü       Gamle numre af tidsskrifter optisk læses, mærkes op og lægges ind i en artikelbase

ü       Gamle udgaver optisk læses. Vi layouter enten selv eller i et samarbejde med en af de mange anerkendte bog-designere, vi samarbejder med, typograferer, ombryder og leverer til trykkeri

ü       Komplicerede lærebøger indskrives af forfatteren efter at vi sammen har aftalt den mest hensigtsmæssige måde at indskrive på – den samme ting kan skrives på mange måder og vi har erfaringen til at sige hvilken der giver det mindste arbejde i vores del af processen.

ü       Vi får et gennemarbejdet manuskript elektronisk og efter en 1. korrektur – for god ordens skyld – er det næste, der leveres, færdige bøger.

ü       Etc., etc.

Dedicated PrePress, Floradalen 14,  2830 Virum    4585 9945