Kom med jeres tekst i et anerkendt tekstbehandlingsformat. Er dokumentet skrevet ind på en struktureret måde med overskrifter, fodnoter o. lign., og vælger I at tage udgangspunkt i et af vore mange gennemarbejdede standardlayouts, får I en 1. korrektur praktisk taget uberørt af menneskehånd. 
Hvis I derefter formår at overtale forfatteren til ikke at genoptage den kreative proces, og vælger I at erstatte filmudkørslen med udkørsel på pergamyn (der ikke giver nogen kvalitetsforringelse i rene tekstbøger), ender I op med en pris på færdige ombrudte sider direkte klar til montage, der næppe vil være større end hvis I producerede satsen selv.
  Dedicated PrePress, Floradalen 14,  2830 Virum    4585 9945  dedicated@dedicated.dk