Vi har i mange år produceret fag - og lærebøger, specielt inden for jura, fysik og kemi, statistik samt humaniora. Vi er derfor vant til at håndtere fodnoter, tabeller, matematiske og kemiske formler, fremmede tegnsæt, krydsreferencer, registre o. lign. Det betyder ikke alene, at vi hurtigt og sikkert kan sætte sådanne elementer op, men det giver også en smidig korrekturgang, fordi vi kender de akademiske termer og standarder inden for de forskellige fagområder 

  Dedicated PrePress, Floradalen 14,  2830 Virum    4585 9945  dedicated@dedicated.dk